ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10162) 02 เม.ย. 62
แก้ไขราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ตารางบก.01) (อ่าน 654) 13 ธ.ค. 61
แก้ไขราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 586) 13 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านเจาะตาแม (อ่าน 732) 19 พ.ย. 61
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช (อ่าน 683) 19 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเจาะตาแม เรื่องการสอบภาคความรู้ ความสามารถ(ภาค ก) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตำแหน่งพนักงา (อ่าน 761) 16 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ (อ่าน 715) 14 พ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 785) 08 พ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 858) 18 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม (อ่าน 663) 17 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 762) 27 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 949) 23 มิ.ย. 59
สถิติจำนวนผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (อ่าน 852) 21 มิ.ย. 59
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) (อ่าน 975) 08 มิ.ย. 59