กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางซูบายด๊ะ สุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1