ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางซูบายด๊ะ สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,14:53  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..